فرق مدیران ایران و اروپا

> فرق مدیران ایران و اروپا
> اروپا: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود
> ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است
> اروپا: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند
> ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود
> اروپا: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند
> ایران: افراد مادرزادی مدیر هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت بزرگترین های کشور است
> اروپا: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند
> ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود
> اروپا: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود
> ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده
> اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند
> ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند
> اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود
> ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود

تاريخ ارسال: 1394/5/31

تعداد بازدید: 683

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |